Your feedback
scantechvn
VI EN
MENU
 ARTEC Shapify Booth
Artec 3D

ARTEC Shapify Booth Máy quét 3D chân dung và toàn thân

 

THỜI GIAN QUÉT 3D TOÀN THÂN VỚI ARTEC SHAPIFY BOOTH

 

Công nghệ cốt lõi của Shapify là bốn máy quét 3D có độ phân giải cao và phàn mềm tự động xử lý. Các máy quét tạo thành vòng tròn xung quanh người được quét để thu thập đầy đủ các chi tiết từ hình dáng của mẫu quét ở mọi góc độ. Máy quét có thể thu thập được những chi tiết nhỏ nhất từ những nếp gấp quần áo bất kể họ tạo dáng ở tư thế nào.

Những dữ liệu thu thập được ngay sau đó sẽ được xử lý và sẵn sàng cho việc in 3D. Công nghệ quét 3D toàn thân mở ra một kỷ nguyên mới trong các lĩnh vực như y học, thiết kế và thời trang.


 

 

 

 

About us
About us
Scantech is the one of leaders company specialize in 3D field in Vietnam. We desire to connect to manufacturers and companies to know and applicate into their productions and industrial busines.
Maps